Số 79 Đỗ Trọng Vỹ, Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh
Điện Thoại: 02226.527.528