Khu Đô Thị Xanh, Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam
Điện thoại:0987,966,459