38 Phạm Văn Đồng, P. An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0971.369.099