512/1 Đường Đồng Khởi KP3, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0394.748 784