Đường Bắc Sơn, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên
Điện thoại: 0969.626.282